32939_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32939
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-08-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 34 2007 var eksportprisen for fersk laks 27,52 kr/kg. Det er ein nedgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 9 204 tonn, ein auke på 10,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 299 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 650 tonn frosen laks og prisen var 27,43 kr/kg.

Veke 34 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
34 9 204 27,52 650 27,43
         
33 8 299 28,95 946 24,58
32 8 199 28,11 887 25,39
31 6 857 26,33 1 020 23,73
30 7 690 25,73 915 24,10
29 10 250 25,56 905 25,46
28 8 751 24,87 669 25,67
27 9 432 24,53 845 25,57
26 9 379 24,77 939 26,28