32941_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32941
Auka eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-08-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 33 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka eksportpris for fersk laks

I veke 33 2007 var eksportprisen for fersk laks 28,95 kr/kg. Det er ein auke på 3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 8 299 tonn, ein auke på 1,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 199 tonn.

I veke 33 blei det eksportert 946 tonn frosen laks og prisen var 24,58 kr/kg.

Veke 33 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
33 8 299 28,95 946 24,58
         
32 8 199 28,11 887 25,39
31 6 857 26,33 1 020 23,73
30 7 690 25,73 915 24,10
29 10 250 25,56 905 25,46
28 8 751 24,87 669 25,67
27 9 432 24,53 845 25,57
26 9 379 24,77 939 26,28
25 9 998 25,21 826 27,48