32943_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32943
Auka eksportpris for fersk laks
statistikk
2007-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auka eksportpris for fersk laks

I veke 32 2007 var eksportprisen for fersk laks 28,11 kr/kg. Det er ein auke på 6,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 8 199 tonn, ein auke på 19,6 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 6 857 tonn.

I veke 32 blei det eksportert 887 tonn frosen laks og prisen var 25,39 kr/kg.

Veke 32 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
32 8 199 28,11 887 25,39
         
31 6 857 26,33 1 020 23,73
30 7 690 25,73 915 24,10
29 10 250 25,56 905 25,46
28 8 751 24,87 669 25,67
27 9 432 24,53 845 25,57
26 9 379 24,77 939 26,28
25 9 998 25,21 826 27,48
24 9 937 25,33 706 28,21