32949_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32949
Eksportpris fersk laks - 25,56 kr/kg
statistikk
2007-07-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 25,56 kr/kg

I veke 29 2007 var eksportprisen for fersk laks 25,56 kr/kg, ein auke på 2,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 10 250 tonn, ein auke på 17,1 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 8 751 tonn.

I veke 29 blei det eksportert 905 tonn frosen laks og prisen var 25,46 kr/kg.

Veke 29 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
29 10 250 25,56 905 25,46
         
28 8 751 24,87 669 25,67
27 9 432 24,53 845 25,57
26 9 379 24,77 939 26,28
25 9 998 25,21 826 27,48
24 9 937 25,33 706 28,21
23 10 068 25,83 592 29,01
22 9 120 26,17 731 28,21
21 9 919 26,17 877 29,01