32951_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32951
Eksportpris fersk laks - 24,87 kr/kg
statistikk
2007-07-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 24,87 kr/kg

I veke 28 2007 var eksportprisen for fersk laks 24,87 kr/kg, ein auke på 1,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 8 751 tonn, ein nedgang på 7,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 432 tonn.

I veke 28 blei det eksportert 669 tonn frosen laks og prisen var 25,67 kr/kg.

Veke 28 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
28 8 751 24,87 669 25,67
         
27 9 432 24,53 845 25,57
26 9 379 24,77 939 26,28
25 9 998 25,21 826 27,48
24 9 937 25,33 706 28,21
23 10 068 25,83 592 29,01
22 9 120 26,17 731 28,21
21 9 919 26,17 877 29,01
20 8 723 26,54 623 28,95