32955_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32955
Eksportpris fersk laks - 24,77 kr/kg
statistikk
2007-07-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 24,77 kr/kg

I veke 26 2007 var eksportprisen for fersk laks 24,77 kr/kg, ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 9 379 tonn, ein nedgang på 6,2 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 998 tonn.

I veke 26 blei det eksportert 939 tonn frosen laks og prisen var 26,28 kr/kg.

Veke 26 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
26 9 379 24,77 939 26,28
         
25 9 998 25,21 826 27,48
24 9 937 25,33 706 28,21
23 10 068 25,83 592 29,01
22 9 120 26,17 731 28,21
21 9 919 26,17 877 29,01
20 8 723 26,54 623 28,95
19 10 500 26,99 687 30,14
18 8 602 27,33 1 043 27,79