32961_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32961
Eksportpris fersk laks - 25,83 kr/kg
statistikk
2007-06-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 25,83 kr/kg

I veke 23 2007 var eksportprisen for fersk laks 25,83 kr/kg, ein nedgang på 1,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 10 068 tonn, ein auke på 10,4 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 120 tonn.

I veke 23 blei det eksportert 592 tonn frosen laks og prisen var 29,01 kr/kg.

Veke 23 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
23 10 068 25,83 592 29,01
         
22 9 120 26,17 731 28,21
21 9 919 26,17 877 29,01
20 8 723 26,54 623 28,95
19 10 500 26,99 687 30,14
18 8 602 27,33 1 043 27,79
17 9 062 27,32 526 28,97
16 9 395 28,76 760 27,47
15 8 667 29,82 472 28,24