32967_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32967
Eksportpris fersk laks - 26,54 kr/kg
statistikk
2007-05-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 26,54 kr/kg

I veke 20 2007 var eksportprisen for fersk laks 26,54 kr/kg, ein nedgang på 1,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 8 723 tonn, ein nedgang på 16,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 500 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 623 tonn frosen laks og prisen var 28,95 kr/kg.

Veke 20 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
20 8 723 26,54 623 28,95
         
19 10 500 26,99 687 30,14
18 8 602 27,33 1 043 27,79
17 9 062 27,32 526 28,97
16 9 395 28,76 760 27,47
15 8 667 29,82 472 28,24
14 6 351 29,22 775 28,53
13 10 544 28,78 1 061 29,22
12 10 099 29,17 724 27,20