32983_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32983
Eksportpris fersk laks - 28,78 kr/kg
statistikk
2007-04-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 28,78 kr/kg

I veke 13 2007 var eksportprisen for fersk laks 28,78 kr/kg, ein nedgang på 1,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 10 544 tonn, ein auke på 4,4 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 10 099 tonn.

I veke 13 blei det eksportert 1 061 tonn frosen laks og prisen var 29,22 kr/kg.

Veke 13 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
13 10 544 28,78 1 061 29,22
         
12 10 099 29,17 724 27,20
11 9 449 29,56 1 014 29,02
10 9 049 28,22 863 28,77
09 8 942 28,30 933 28,09
08 8 584 30,62 747 29,24
07 8 098 28,91 1 232 27,89
06 7 426 27,19 1 440 31,82
05 8 257 27,50 1 117 28,49
04 8 179 28,33 671 31,39