32985_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32985
Eksportpris fersk laks - 29,17 kr/kg
statistikk
2007-03-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 29,17 kr/kg

I veke 12 2007 var eksportprisen for fersk laks 29,17 kr/kg, ein nedgang på 1,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 10 099 tonn, ein auke på 6,9 prosent frå ei veke tidlegare då eksportkvantumet var 9 449 tonn.

I veke 12 blei det eksportert 724 tonn frosen laks og prisen var 27,20 kr/kg.

Veke 12 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
         
12 10 099 29,17 724 27,20
         
11 9 449 29,56 1 014 29,02
10 9 049 28,22 863 28,77
09 8 942 28,30 933 28,09
08 8 584 30,62 747 29,24
07 8 098 28,91 1 232 27,89
06 7 426 27,19 1 440 31,82
05 8 257 27,50 1 117 28,49
04 8 179 28,33 671 31,39

Se også Statistisk månedshefte: