32989_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/arkiv
32989
Eksportpris fersk laks - 28,22 kr/kg
statistikk
2007-03-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2007

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportpris fersk laks - 28,22 kr/kg

I veke 10 2007 var eksportprisen for fersk laks 28,22 kr/kg, ein nedgang på 0,3 prosent frå førre veke.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 9 049 tonn, ei auke på 1,2 prosent samanlikna med veke 09, då eksportkvantumet var 8 942 tonn.

I veke 10 blei det eksportert 863 tonn frosen laks og prisen var 28,77 kr/kg.

Veke 10 2007
Veke Fersk laks (03021201,03021202) Frosen laks (03032201, 03032202)
Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
10 9 049 28,22 863 28,77
09 8 942 28,30 933 28,09
08 8 584 30,62 747 29,24
07 8 098 28,91 1 232 27,89
06 7 426 27,19 1 440 31,82
05 8 257 27,50 1 117 28,49
04 8 179 28,33 671 31,39
03 8 553 29,13 921 30,44