142388_tabell_199746_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
142388_tabell_199746
statistikk
2014-10-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2014, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2014September 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta390 627426 6559,2
Internasjonale reservar331 430337 1961,7
Reserveposisjonen i IMF8 1608 069-1,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 90014 1341,7
Andre internasjonale reservar37 13767 25581,1
Andre krav i valuta3 0053 0652,0