142388_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
142388_tabell
statistikk
2014-10-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2014, førebelse tal

Innhald