92400_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92400_tabell
statistikk
2013-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2013, førebelse tal

Innhald