91718_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
91718
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-01-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2012, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 288,6 milliardar kroner ved utgangen av desember 2012. Dette er ein nedgang på 27,1 milliardar kroner frå månaden før.