90355_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
90355
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2012-11-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2012, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 313,6 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2012. Dette er ein nedgang på 4,7 milliardar kroner frå månaden før.