398805_tabell_431897_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398805_tabell_431897
statistikk
2020-09-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2020, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2020August 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta680 549667 671
Internasjonale reservar610 963602 094
Reserveposisjonen i IMF12 09111 636
Spesielle trekkrettar i IMF20 81720 036
Andre internasjonale reservar36 67833 905
Andre krav i valuta7 8535 075