398805_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398805_tabell
statistikk
2020-09-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2020, endelege tal

Innhald