282557_tabell_316536_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282557_tabell_316536
statistikk
2017-07-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2017, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2017Juni 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta549 979543 256
Internasjonale reservar469 984477 223
Reserveposisjonen i IMF6 2256 170
Spesielle trekkrettar i IMF16 18316 437
Andre internasjonale reservar57 58743 426
Andre krav i valuta1 704926