141453_tabell_168861_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141453_tabell_168861
statistikk
2014-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2014, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2014Februar 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta375 144369 301-1,6
Internasjonale reservar315 536315 298-0,1
Reserveposisjonen i IMF8 6638 343-3,7
Spesielle trekkrettar i IMF14 32513 798-3,7
Andre internasjonale reservar36 62131 862-13,0
Andre krav i valuta3 9895 03426,2