Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2014Februar 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta375 144369 301-1,6
Internasjonale reservar315 536315 298-0,1
Reserveposisjonen i IMF8 6638 343-3,7
Spesielle trekkrettar i IMF14 32513 798-3,7
Andre internasjonale reservar36 62131 862-13,0
Andre krav i valuta3 9895 03426,2