92430_tabell_154997_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92430_tabell_154997
statistikk
2013-12-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2013, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Oktober 2013November 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta352 819365 9913,7
Internasjonale reservar303 147313 1323,3
Reserveposisjonen i IMF8 5368 6231,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 58913 9672,8
Andre internasjonale reservar27 54830 2709,9
Andre krav i valuta6 0745 452-10,2