92402_tabell_112938_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92402_tabell_112938
statistikk
2013-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2013, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Mars 2013April 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta334 483329 477-1,5
Internasjonale reservar273 653275 1760,6
Reserveposisjonen i IMF8 8638 818-0,5
Spesielle trekkrettar i IMF12 95912 893-0,5
Andre internasjonale reservar39 00832 590-16,5
Andre krav i valuta7 0293 967-43,6