90361_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
90361
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2012-12-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2012, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 315,7 milliardar kroner ved utgangen av november 2012. Dette er ein auke på 2,9 milliardar kroner frå månaden før.