65955_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
65955
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2012-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2012, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 289,7 milliardar kroner ved utgangen av februar 2012. Dette er ein nedgang på 10,2 milliardar kroner frå månaden før.