65959_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
65959
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2012-03-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2012, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 299,8 milliardar kroner ved utgangen av januar 2012. Dette er ein auke på 8,7 milliardar kroner frå månaden før.