84515_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
84515
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2012-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2012, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 331,8 milliardar kroner ved utgangen av juli 2012. Dette er ein nedgang på 18,5 milliardar kroner frå månaden før.