84513_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
84513
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2012-07-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2012, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 350,2 milliardar kroner ved utgangen av juni 2012. Dette er ein auke på 13,5 milliardar kroner frå månaden før.