84507_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
84507
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2012-06-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2012, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 332,7 milliardar kroner ved utgangen av mai 2012. Dette er ein nedgang på 0,3 milliardar kroner frå månaden før.