53617_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53617
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2011-12-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2011, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 266,6 milliardar kroner ved utgangen av november 2011. Dette er ein reduksjon på 11,7 milliardar kroner frå månaden før.