53609_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53609
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2011-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2011, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 269,0 milliardar kroner ved utgangen av september 2011. Dette er ein reduksjon på 7,5 milliardar kroner frå månaden før.