53605_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53605
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2011-09-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2011, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 276,5 milliardar kroner ved utgangen av august 2011. Dette er ein auke på 846 millionar kroner frå månaden før.