53607_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53607
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2011-09-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2011, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 264,2 milliardar kroner ved utgangen av august 2011. Dette er ein nedgang på 11,5 milliardar kroner frå månaden før.