53601_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53601
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2011-08-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2011, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 275,7 milliardar kroner ved utgangen av juli 2011. Dette er ein nedgang på 5,6 milliardar kroner frå månaden før.