22584_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22584
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2009-12-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 279,3 milliardar kroner ved utgangen av november 2009. Dette var ein nedgang på 2,2 milliardar kroner frå månaden før.