22590_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22590
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2009-11-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2009, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 280,3 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2009. Dette er ein nedgang på 2,5 milliardar kroner frå månaden før.