22592_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22592
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 282,8 milliardar kroner ved utgangen av september 2009. Dette er ein auke på 12,0 milliardar kroner frå månaden før.