22600_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22600
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2009-08-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 301,1 milliardar kroner ved utgangen av juli 2009. Dette var ein nedgang på 7,3 milliardar kroner frå månaden før.