22604_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22604
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-07-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 308,4 milliardar kroner ved utgangen av juni 2009. Dette var ein auke på 1,4 milliardar kroner frå mai 2009.