22608_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22608
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2009-06-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 307,8 milliardar kroner ved utgangen av mai 2009. Dette er ei nedgang på 7,4 milliardar kroner frå månaden før.