22612_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22612
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-05-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 315,2 milliardar kroner ved utgangen av april 2009. Dette var ein auke på 0,7 milliardar kroner frå månaden før.