22618_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22618
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2009-04-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2009, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 320,6 milliardar kroner ved utgangen av mars 2009. Dette er ein nedgang på 29,1 milliardar kroner frå månaden før.