22620_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22620
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-03-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 349,7 milliardar kroner ved utgangen av februar 2009. Dette er ein auke på 7,6 milliardar kroner frå månaden før.