22622_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22622
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2009-03-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2009, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 333,8 milliardar kroner ved utgangen av januar 2009. Dette er ein nedgang på 23,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Januar 2009. Millionar kroner
  2009
Internasjonale reservar  333 848
Valutareservar  327 754
Verdipapir og innskot  268 589
Andre valutareservar 59 165
Reserveposisjonen i IMF 3 156
Spesielle trekkrettar i IMF 2 938