22626_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22626
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-02-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2009, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 337,4 milliardar kroner ved utgangen av januar 2009. Dette var ein auke på 40,6 milliardar kroner frå november.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Januar 2009. Millionar kroner
  2009
Internasjonale reservar            337 442
Valutareservar  331 348
Verdipapir og innskot  277 647
Andre valutareservar 53 701
Reserveposisjonen i IMF 3 159
Spesielle trekkrettar i IMF 2 938