22628_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22628
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-01-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 357,4 milliardar kroner ved utgangen av desember 2008. Dette var ein auke på 60,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.
Desember 2008.
Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar           357 370
Valutareservar  351 671
Verdipapir og innskot  302 635
Andre valutareservar 49 036
Reserveposisjonen i IMF 2 637
Spesielle trekkrettar i IMF 3 062