22630_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22630
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2009-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2008, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 332,1 milliardar kroner ved utgangen av desember 2008. Dette var ein auke på 35,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. Desember 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  332 148
Valutareservar  326 449
Verdipapir og innskot  291 299
Andre valutareservar 35 150
Reserveposisjonen i IMF 2 637
Spesielle trekkrettar i IMF 3 062