22632_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22632
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-12-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 296,8 milliardar kroner ved utgangen av november 2008. Dette var ein auke på 33,5 milliardar kroner frå månaden før.