22636_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22636
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-11-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 263,4 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2008. Dette var ein auke på 1,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar.Oktober 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  263 375
Valutareservar  257 999
Verdipapir og innskot  234 443
Andre valutareservar 23 556
Reserveposisjonen i IMF 2 545
Spesielle trekkrettar i IMF 2 830