22640_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22640
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2008-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2008, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 261,7 milliardar kroner ved utgangen av september 2008. Dette var ein auke på 4,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar. Milliardar kroner

Internasjonale reservar. September 2008. Millionar kroner
  2008
Internasjonale reservar  261 711
Valutareservar  258 035
Verdipapir og innskot  216 467
Andre valutareservar 41 568
Reserveposisjonen i IMF 1 091
Spesielle trekkrettar i IMF 2 585